Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Cha là tấm gương


                                       Việt Trì,16/11/2009
Cha là cả một tấm gương
Cha là nghĩa cả soi đường con đi
Cha cho con đến trường thi
Cha chỉ đường đi cho con vào trường
Cha đo bao sự khó lường
Cha thường đi trước dẫn đường con đi
Cha qua bao chỗ khó đi
Cha ghi nhớ lại về nhà bảo con
Cha thường ước muốn các con
Cha đi qua trước các con theo vào
Cha chỉ các ngõ đi vào
Cha bảo bỏ lối cường hào nghe con
Nhà riêng dù có nhỏ con
Phải giữ lấy đức lập nên cơ đồ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét