Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Lễ kết nạp hội viên Nguyễn Thanh Bình vào CLB Thơ Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét