Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Tâm sự về mẹ

Mẹ là cả một vần thơ
Đời mẹ chỉ cả giấc mơ vơi đầy
Công cha nghĩa mẹ công thầy
Công nào cũng trọng, công nào cũng yêu

Là con phải nhớ một điều
Tu thân, tích đức, lưu truyền đời sau
Có tâm, có đức có tài
Cha truyền con nối muôn vàn nguồn vui.

                                    Việt Trì, ngày 28 tháng 11 năm 2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét