Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Chữ đức cho conChữ đức là chữ ở đời
Một đời có đức nhiều đời ấm no
ở đời đừng thích của cho
Của cho là nợ đeo mo cả đời
Con ơi có muốn nên người
Dựng xây chữ đức muôn đời ấm no.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét