Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Nhớ ngày giỗ Tổ


Nhớ ngày giỗ Tổ hằng năm
Họ hàng gần gũi xa xăm tỡm về
Người thành thị, người ở quê
Họ trăm năm vẫn bậc bề dưới trên.
Trước bàn thờ Tổ trang nghiêm
Cháu con trầm mặc như quên cừi đời
Sang hèn, sướng khổ đầy vơi
Cũng sinh từ một kiếp người mà ra.
Lẫn sau hương khói nhạt nhũa
Ảo mờ hỡnh búng ụng bà Tổ tiờn
Bao đời đói gạo, thiếu tiền
Chữ nhân, chữ đức vẫn truyền đời sau.
Đi từ cội khổ nguồn đau
Họ hàng giờ đó cú giàu cú sang
Người đi xa rạng tiếng làng
Người ở quê vẫn đàng hoàng ở quê.
Nhân sinh trăm nẻo bộn bề
Vẫn dành riêng một lối về ngày xưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét